Polityka prywatności

Informacje:

 

 1. Operatorem Serwisu laczynasradom.pl jest Stowarzyszenia Łączy nas Radom (dalej: Stowarzyszenie), z siedzibą przy ul. Struga 1, 26-600 Radom.
 2. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za treści felietonów (artykułów, materiałów prasowych i innych) umieszczanych w Serwisie. Wszystkie treści są prywatną opinią ich twórców i nie stanowią oficjalnego stanowiska Stowarzyszenia.
 • Serwisy internetowe Stowarzyszenia realizują funkcje pozyskiwania informacji o ich Użytkowniku oraz ich zachowaniu.
 1. Serwis w sposób zautomatyzowany będzie przetwarzał Państwa dane w postaci informacji zawartych w plikach cookies oraz w postaci informacji służących do monitorowania zachowania użytkowników na stronie internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analitics, w zakresie: adresu IP, wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.
 2. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.
 3. Operator Serwisu umożliwia również innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie. Są to m.in. podmioty udostepniające „tzw. wtyczki społecznościowe” (serwis Facebook), oraz podmioty umożliwiające analizować ruch na Portalu (Google Analytics).
 • Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu Internetowego.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

.

Prawa Użytkowników

 

 1. Stowarzyszenie realizuje prawa Użytkowników serwisów internetowych i powiązanych z nimi usług, a związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.
 2. Użytkownik ma prawo do:

– wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania danych;

– prawo do informacji w zakresie sposobu przetwarzania jego danych osobowych;

– dostępu do danych, czyli otrzymania od Stowarzyszenia potwierdzenia, czy i w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszanie oraz dostępu do nich w zakresie wynikającym z art. 15 Rozporządzenia RODO;

– sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze jego szczególną sytuacją, jeśli Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe w oparciu o jego uzasadniony interes (np. cele analityczne, statystyczne, dowodowe, archiwizacyjne). W taki przypadku Stowarzyszenie zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika, chyba że wykaże istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad interesami Użytkownika lub są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania (niezależnie czy podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda czy uzasadniony interes Stowarzyszenia). W każdym przypadku sprzeciw lub wycofanie zgody w tym zakresie spowoduje, że Stowarzyszenie zaprzestanie przetwarzać dane w tych celach;

– niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, chyba że jest dozwolone prawem lub jest to niezbędne do wykonania umowy lub opiera się na wyraźnej zgodzie; w dwóch ostatnich przypadkach Użytkownik ma prawo do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji;

– usunięcia danych osobowych przez Stowarzyzenie („prawo do bycia zapomnianym”) z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 17 Rozporządzenia RODO, w szczególności w związku z realizacją przez Stowarzyszenie celów dotyczących ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu do danych Użytkownika;

– przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę Użytkownika lub na podstawie umowy i tylko w sposób zautomatyzowany;

– złożenia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie, 00-193, przy ul. Stawki nr 2.

Wniosek o realizacje prawa Użytkownika zostanie spełniony bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o czym Użytkownik zostanie poinformujemy. W konsekwencji do momentu realizacji żądania wniosku Użytkownik może otrzymać od Stowarzyszenia informacje, z których zrezygnował cofając zgodę lub wyrażając swój sprzeciw.

Mając na względzie konieczność zapewnienia poufności danych Użytkownika, składając wniosek należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail, a w przypadku wniosku pisemnego adres do korespondencji). Ponadto w celu realizacji niektórych wniosków Stowarzyszenie może potrzebować dodatkowych informacji potwierdzających tożsamość Użytkownika.

 

 

Warto wiedzieć:

Od 25 maja 2018 roku mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie RODO). Najważniejszym celem Rozporządzenia RODO jest wzmocnienie ochrony Twoich danych osobowych, które są przetwarzane również przez Stowarzyszenie Łączy nas Radom.